Jakość

Nasze produkty spełniają najwyższe standardy zawodowe, dlatego zapewnienie i kontrola jakości oraz przestrzeganie surowych krajowych i europejskich przepisów prawnych odgrywają ważną rolę w rozwoju i produkcji naszych suplementów diety. Wysoka jakość surowców, ścisła kontrola i wieloletnie badania decydują o wysokiej jakości Altai Produkte®.

W Polsce stosowane są szczególnie surowe przepisy dotyczące higieny i kontroli zanieczyszczeń.

Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi standardami GMP i są opatrzone pieczęcią HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), koncepcja, która eliminuje wszelkie zagrożenia, które mogą być przenoszone na konsumenta poprzez składniki. Obejmuje to również ścisłe środki kontroli (analiza laboratoryjna) i higieniczne warunki produkcji.

 

Odpowiednie ramy prawne i wytyczne