Ałtaj

Ałtaj

Przyroda Ałtaju jest wyjątkowa. W Ałtaju znajduje się ponad 20 000 górskich rzek i jezior, większość z nich ma krystalicznie czystą wodę, silne prądy i strome bystrza. W języku mongolskim słowo „Ałtaj” oznacza „złote góry” – i rzeczywiście jest to naprawdę wyjątkowy skarb natury. Całe terytorium Ałtaju zajmuje nieco ponad 167 000 km2, na których znajduje się sześć zupełnie różnych stref klimatyczno-przyrodniczych: subalpejska, alpejska, tundra, step, las, półpustynia. Dlatego klimat Ałtaju wyróżnia się niezwykłą różnorodnością i silnymi kontrastami.

Spowodowało to również szczególną różnorodność flory, która pomaga znaleźć naturalne produkty o wyjątkowo wysokiej jakości. W całym Ałtaju rośnie ponad dwa tysiące gatunków roślin, a na terenach od milionów lat ograniczanych przez bariery klimatyczne i geologiczne można znaleźć wyjątkowo cenne rośliny lecznicze.

Ałtaj to jeden z najczystszych ekologicznie regionów Rosji, a także jego „zielona apteka” i „zielone płuca”. W odległych rejonach Ałtaju zachowała się dziewicza przyroda. Rezerwaty zajmują 20 procent terytorium Republiki Ałtaju.

Ludzie z tych odległych regionów żyją w szczególnej harmonii z przyrodą, wciąż pieczołowicie zachowując starożytne kultury i mity.